Back To Top

Artiklar

Sports Promotion – är det främjande av idrott, eller är det användningen av idrott i marknadsföring? Jo, det kan naturligtvis ha båda betydelserna. Men i vårt fall hänvisar vi till användningen av extremsport som ett sätt att marknadsföra varumärken, produkter

KAN ETT EXTREMT HAVSKAPPSEGLINGSPROJEKT  GE STOR AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL (RoI)? I allmänhet är erfarenheten från deltagarna i Extreme Havskappsegling som Vendée Globe, Route du Rhum och Transat Jacques Vabre att pengar spenderade på den här typen av projekt ger upp